Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.6.1

Det børsnoterte selskapet Havstein ASA opplever et uventet etterspørselssjokk for sine ferdigprodukter. Ledelsen anslår at dette har økt risikoen i kontantstrømmen fra driften, men ikke forventningen. Uttrykt ved selskapets systematiske investeringsrisiko målt ved beta mener ledelsen denne har steget fra 0,6 til 1,1.

  1. Påvirkes eksisterende eieres formue av denne hendelsen?

  2. Hva med nye eiere som kjøper aksjer i senere emisjoner?

  3. Påvirkes verdien av selskapets gjeld?


Se løsningsforslag: