Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.8.2

Et delvis gjeldsfinansiert selskap er verd 30 mill. kroner. Ledelsen lurer på hva som vil skje med selskapsverdien hvis all gjelden erstattes med egenkapital. Forutsett at selskapet er i skatteposisjon, at investorene har samme skatt på eierinntekt som renteinntekt, og at det ikke er Miller-likevekt. Begrunn hvilket av disse tre alternative selskapsverdiene du mener er mest sannsynlig etter refinansieringen:

  1. 30 mill. kroner

  2. 45 mill. kroner

  3. 25 mill. kroner


Se løsningsforslag: