Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.3.9

Bedriften Jappi vurderer to gjensidig utelukkende prosjekter A og B. Estimatene på forventet avkastning og risiko for eierne er:

Prosjekt A Prosjekt B
Forventet avkastning (%) 12 15
Standardavvik (%) 50 75
Egenkapitalbeta 1,8 1,4

Anta at risikofri rente er 2 %, og at forventet avkastning på markedsporteføljen er 9 %.

Bør Jappi investere i A eller i B?


Se løsningsforslag: