Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.10.2

Du skal beregne kapitalkostnaden til et oljeserviceprosjekt. Du har data for tre børsnoterte selskaper i oljeservicebransjen. Tabellen nedenfor viser estimert egenkapitalbeta og gjeldsgrad.

Selskap 1 Selskap 2 Selskap 3
Estimert egenkapitalbeta 1,5 2,2 1,4
G/E 1 2 0,5
  1. Hva blir justerte egenkapitalbetaer hvis du bruker en justeringsfaktor (w) på 0,75 og en gjeldsbeta på 0,2?

  2. Hva blir median og gjennomsnittlig investeringsbeta?


Se løsningsforslag: