Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.2.7

Aksjefondet Delphi vurderer å plassere en del av forvaltningskapitalen i aksjeselskapet Spekula. Dette selskapet er nylig tatt opp til notering på børsen, og det foreligger derfor ikke noe anslag på selskapets betakoeffisient. En av Delphis analytikere, Analytiker 1, har fått i oppdrag å gjøre et slikt estimat. I den forbindelse har hun satt opp følgende tabell:

Avkastning, %
Børstilstand Spekula Aksjemarkedet Sannsynlighet
1 –20 –12 10 %
2 –12 –5 15 %
3 5 2 25 %
4 14 9 25 %
5 22 14 15 %
6 40 22 10 %
  1. Beregn Spekulas systematiske risiko.

    Basert på Spekulas resultater en del år forut for børsintroduksjonen har en annen analytiker i Delphi, Analytiker 2, anslått at Spekulas korrelasjon med markedet er hele 0,91. Fra samme grunnlagsmateriale er aksjeavkastningens varians i Spekula anslått til 0,0484. Standardavviket til markedsporteføljens avkastning er 10 %.

  2. Hva blir Analytiker 2s anslag på Spekulas betakoeffisient?

  3. Tegn karakteristisk linje for Spekula-aksjen, både for Analytiker 1 og Analytiker 2. Anta at begge karakteristiske linjer går gjennom origo.

  4. Ta utgangspunkt i Analytiker 2 og forklar betydningen av den estimerte betakoeffisienten når:

    1. markedsavkastningen øker med 2 prosentpoeng, og
    2. markedsavkastningen faller med 5 prosentpoeng.

Se løsningsforslag: