Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 4

Etter å ha jobbet med dette kapitlet skal du kunne:

  1. forklare forskjellen mellom bokverdi og markedsverdi for bedrifter og prosjekter.
  2. redegjøre for begrepene investeringsrisiko og finansieringsrisiko.
  3. forklare hvordan finansieringsformen kan påvirke verdien av et investeringsprosjekt.
  4. beskrive tre imperfeksjoner som kan påvirke bedriftens dividendepolitikk.
  5. definere begrepet opsjon.
  6. nevne tre finansielle instrumenter som brukes i risikostyring.