Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

I figur L.12.1 er kontantstrøm ved forfall for aksjen (AT), kjøpsopsjonen (KT) og salgsopsjonen (ST) vist med stiplede kurver. Porteføljens kontantstrøm (XT) vises av den heltrukne kurven.

N.12.1.jpg

Data for figuren er funnet ved å beregne porteføljens kontantstrøm (XT) for varierende aksjekurser ved forfall (AT).

AT
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
AT 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
+KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 60 80
–ST 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 0 0 0
=XT –200 –160 –120 –80 –40 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360