Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 2

Etter å ha jobbet med dette kapitlet skal du kunne:

  1. tallfeste risiko i en portefølje ved å beregne standardavvik.
  2. forklare gjennom et eksempel hvorfor et prosjekt som er risikabelt vurdert alene kan ha lav risiko når prosjektet inngår i en portefølje.
  3. forklare hvorfor porteføljens risiko avhenger av samvariasjonen mellom prosjektene som inngår i porteføljen og de andelene som er investert i hvert prosjekt.
  4. beskrive hvorfor risikoen i en portefølje reduseres når antall prosjekter i porteføljen øker.
  5. beregne betaverdien til et prosjekt og forklare hva den fanger opp.
  6. gi eksempler på kilder for systematisk og usystematisk risiko.