Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

Portefølje 1: wA = wB = 0,5
Porteføljens standardavvik, Std(rP) = 25
Gjennomsnittlig standardavvik = wA · Std(rA) + wB · Std(rB)
= 0,5 · 30 + 0,5 · 40
= 35
Portefølje 2: wA = 0,75 og wB = 0,25
Porteføljens standardavvik, Std(rP) = 24,6
Gjennomsnittlig standardavvik = 0,75 · 30 + 0,25 · 40
= 32,5

I begge situasjonene er gjennomsnittlig standardavvik større enn porteføljens standardavvik. Årsaken er diversifiseringseffekten ved at A og B ikke samvarierer perfekt (ikke går helt i takt). At dette blir resultatet kan du også se ved å sammenligne utfallsspekteret. Dette er mye smalere for porteføljene enn for enkeltaksjene.