Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.8.1

Det børsnoterte selskapet Yamin ASA har nettopp gjort et gjennombrudd i sin produktutvikling. Ledelsen tror nå det er gode utsikter til et stort og usedvanlig lønnsomt prosjekt. En avgjørende forutsetning er imidlertid at selskapet greier å holde konkurrentene uvitende om detaljer i prosjektet over de neste 12 måneder. Yamin trenger å øke eksternfinansieringen sin med 40 % på grunn av dette prosjektet, og ledelsen vurderer følgende alternativer:

  1. Offentlig emisjon av nye aksjer.

  2. Rettet emisjon mot tre av selskapets største eiere.

  3. Banklån.

Hvilket finansieringsalternativ vil du anbefale?


Se løsningsforslag: