Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.9.4

Ta utgangspunkt i prosjektforutsetningne for AS Kabal i oppgave N.9.3.

  1. Hva er prosjektets gjeldskapasitet, renter og avdrag basert på bokverdier?

  2. Hva er prosjektet verd ifølge JNV-metoden?

  3. Fikk du samme svar som ved totalkapitalmetoden i oppgave N.9.3?
    Er du overrasket over svaret?


Se løsningsforslag: