Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

  1. (15–3)/1, dvs. 12 kroner.

  2. (15–4,5)/0,5, dvs. 21 kroner. Dette innebærer nesten en dobling.

  3. Fordelen ved denne refinansieringen er økningen i forventet overskudd pr. aksje. Ulempen er at eierne ikke kan oppnå denne økte forventningen uten samtidig å påta seg mer risiko pr. krone investert. Dette skyldes økt finansieringsrisiko. Refinansieringen er bare lønnsom for eierne dersom økt risiko ikke spiser opp økt forventning. Kapittel 7 analyserer dette forholdet.