Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Siden selskapet ikke har gjeld, er beta den samme for totalkapital som for egenkapital. Fordi skattesystemet er finansieringsnøytralt, får vi fra kolonne C i tabell 8.2

  kT = rf · (1 – s) + βT · [E(rm) – rf · (1 – s)]
  = 0,03 · (1 – 0,28) + 0,9 · [0,08 – 0,03 · (1 – 0,28)]
  = 0,074 (7,4 %)
 2. Skattesystemet er finansieringsnøytralt. Dermed finnes det ingen skatteoptimal gjeldsgrad. Totalkapitalkostnaden er derfor 7,4 % uansett hvordan Ungeared er finansiert.

 3. Beregner først ny egenkapitalbeta med utgangspunkt i den oppgitte investeringsbeta på 0,9:

  βE = βI + (βIβG) · (1 – sB) · GE
  = 0,9 + (0,9 – 0,2) · (1 – 0,28) · 11
  = 1,4

  Dermed kan egenkapitalkostnaden beregnes til:

  kE = rf · (1 – s) + βT · [E(rm) – rf · (1 – s)]
  = 0,03 · (1 – 0,28) + 1,4 · [0,08 – 0,03 · (1 – 0,28)]
  = 0,103 (10,3 %)