Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

Porteføljens forventede avkastning på ukebasis:

E( r p ) = 1 2 E( r A )+ 1 2 E( r B ) = 1 2 0,001+ 1 2 0,002 = 0,0015

σ 2 ( r p ) = ( 1 2 ) 2 σ 2 ( r A )+2( 1 2 )( 1 2 )ρ( r A , r B )σ( r A )σ( r B )+ ( 1 2 ) 2 σ 2 ( r B ) = ( 1 2 ) 2 0,01 2 +2( 1 2 )( 1 2 )0,250,010,02+ ( 1 2 ) 2 0,02 2 = 0,00015

Standardavvik for porteføljen er σ(rp) = 0,01225

VaR kan da estimeres hvis porteføljens avkastning antas å være normalfordelt. 95 % konfidensnivå tilsier at det verst mulige utfallet er:

E(rp) – 1,96 · σ(rp) = 0,0015 – 1,96 · 0,01225
= –0,02251

Denne avkastningen vil medføre at verdien av din portefølje er:

10 mill. · (1-0,02251) = 9,7749 mill.

Value at Risk er dermed:

10 mill. – 9,7749 mill. = kr 225 100