Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave 2

Obligasjonsporteføljen i tabellen under er en del av BedriftsBanks eiendeler (beløp i 1 000 kroner):

Pålydende Selskap Kupong rente Gjenværende løpetid (år) Markedsverdi Markedsrente Durasjon
50 000 XYZ 10 % 7 50 846 9,78 % 5,20 år
75 000 DEF 8 % 12 63 867 10,20 % 7,55 år
40 000 ALQ 9 % 8 40 402 9,33 % 5,79 år
60 000 LLG 7 % 15 48 927 10,35 % 8,38 år
70 000 FFQ 8 % 2 69 975 8,52 % 1,88 år

BedriftsBanks rentefølsomme eiendeler er begrenset til obligasjonsporteføljen. Bankens rentefølsomme gjeld har en durasjon på 1 år. En sterkt forenklet balanse for BedriftsBank er vist under (beløp i 1 000 kroner):

BedriftsBanks balanse 1. januar 2015
Rentefølsomme eiendeler
274 017
Egenkapital 148 017
Renteufølsomme eiendeler 500 000 Renteufølsom gjeld 26 000
Rentefølsom gjeld 600 000
Sum eiendeler
774 017
Sum egenkapital og gjeld 774 017
  1. Er BedriftsBank immun mot renterisiko? Begrunn svaret.

  2. Hva kan BedriftsBank eventuelt gjøre for å bli immun mot renterisiko? Forklar hvorfor hvis noen av alternativene ikke er like praktiske eller attraktive.

  3. Hvilken durasjon for obligasjonsporteføljen vil immunisere BedriftsBank for renterisiko?


Se løsningsforslag: