Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. A3-3.jpg
  FIGUR N.3.2

 2. Fra figur N.3.2 ser du at den risikofylte porteføljen som du bør investere i, er portefølje 13. Denne har E(rp) = 13,2 % og Std(rp) = 8,8 %.

  For å oppnå en forventet avkastning på 10 % må du imidlertid dele investeringen mellom risikofrie statsobligasjoner og portefølje 13 i et bestemt forhold. Dette er gitt ved:

  E(rp) = w · rf + (1–w) ·E(r13)

  eller:

  10 = w · 3 + (1–w) · 13,2

  som gir w = 0,31

  Din optimale investering er derved 31 000 kroner i norske statsobligasjoner og 69 000 kroner i portefølje 13.

  Denne løsningen tar en forenklende forutsetning om at valutarisiko ikke eksisterer. Samme forutsetning brukes i spørsmål c.

 3. Også denne investoren vil velge portefølje 13 som sin risikofylte investering i kombinasjon med risikofri plassering. Forholdet er gitt ved:

  Var(rp) = w2 · Var(rf) + (1–w)2 · Var(r13) + 2 · w · (1–w) · Korrf,13
  · Std(rf) · Std(r13)

  Siden Var(rf) = 0 og Korrf,13 = 0, kan dette forenkles til:

  Std(rp) = (1–w) · Std(r13)

  Innsatt gir dette:

  20 = (1–w) · 8,8

  dvs. w = –1,27

  Dette betyr at optimal investering er å sette kr 113 500 i portefølje 13. Dette er finansiert med kr 50 000 i egenkapital og kr 63 500 lånt til den risikofrie renten 3 %.

 4. Den optimale tilpasningen i spørsmål b og c bygger på det såkalte to-fondsresultatet. Dette innebærer at alle investorer setter sammen sin risikable portefølje på nøyaktig samme måte, uansett individuelle forskjeller i risikoholdning. Den enkelte investors grad av risikoaversjon avgjør imidlertid hvor mye som investeres hhv. risikabelt og risikofritt. Legg for øvrig merke til at to-fondsresultatet ikke trenger noen forutsetning om likevekt i aksjemarkedet eller at KVM holder som likevektsmodell.