Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Bruker Black-Scholes-regnearket på nettsiden for å prise kjøpsopsjonen og finner at K0 = kr 4,71.

  Black-Scholes’ opsjonsprisingsmodell

  INPUT PANEL Legg inn opsjonsdata
  Kjøpsdato       01.01.2015
  Forfallsdato    01.01.2016
  T (dager) 365 Tid til forfall (dager)
  σ 20,00 % Akseavkastningens standardavvik (volatilitet)
  I 50,00 Innløsningskurs
  rf 3,00 % Risikofri rente (prosent per år)
  A0 50,00 Aksjekurs
  OUTPUT PANEL
  K0 4,71 Black-Scholes Kjøpsopsjons (Call) Pris
  Δ = N(d1) 0,60 Delta (Sikringsforhold)
  ε 6,36 Elastisitet (Prosentuell endring i kjøpsopsjonsprisen for en prosents endring i aksjeprisen)
  S0 3,23 Black-Scholes Salgsopsjons (Put) Pris
 2. Finner prisen på salgsopsjonen med innløsningskurs kr 47 med samme regnearkmodell. Den er kr 2,01.

  Black-Scholes’ opsjonsprisingsmodell

  INPUT PANEL Legg inn opsjonsdata
  Kjøpsdato       01.01.2015
  Forfallsdato    01.01.2016
  T (dager) 365 Tid til forfall (dager)
  σ 20,00 % Akseavkastningens standardavvik (volatilitet)
  I 50,00 Innløsningskurs
  rf 3,00 % Risikofri rente (prosent per år)
  A0 50,00 Aksjekurs
  OUTPUT PANEL
  K0 6,40 Black-Scholes Kjøpsopsjons (Call) Pris
  Δ = N(d1) 0,71 Delta (Sikringsforhold)
  ε 5,57 Elastisitet (Prosentuell endring i kjøpsopsjonsprisen for en prosents endring i aksjeprisen)
  S0 2,01 Black-Scholes Salgsopsjons (Put) Pris
 3. Prisen på salgsopsjonen med innløsningskurs kr 50 er kr 3,23 (se regnearkutskriften i a). Hvis du lager en straddle ved å kjøpe både kjøps- og salgsopsjonen med innløsningskurs kr 50, er totalpremien kr 7,94 (4,71 + 3,23). Figuren under, som viser strategien, er konstruert ved hjelp av regnearket på nettsiden.

  oppgave 13.3c.jpg