Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

Ut fra hva som er gitt i oppgaven, trengs en forutsetning om fordelingsegenskaper. Vi antar at den ukentlige avkastningen er normalfordelt med et standardavvik på 0,01. På 5 % nivå er det verst mulige utfallet:

E(r) – 1,96 · σ(r)

hvor E(r) er forventet avkastning og σ(r) er standardavviket til avkastningen. I oppgaven er ikke forventet avkastning oppgitt, men på ukebasis kan det forsvares å anta at denne er null.

Minimumsavkastningen kan da tilnærmes som –1,96 · 0,01 = –1,96 %. På ukebasis er det største forventede tapet dermed 1,96 %.

VaR beregnes da som:

10 mill. – [10 mill. · (1 – 0,0196)] ≈ 200 000