Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.5.6

LeMonde ASA har utestående et konvertibelt obligasjonslån hvor hver obligasjon pålydende 1 000 kroner kan konverteres i aksjer for kr 50 pr. aksje. Nominell rente på KO er 6 %, og lånet forfaller om 20 år. Det konvertible lånet kan tilbakekalles til 107 % av pålydende. LeMondes skattesats er 28 %.

  1. Hva er konverteringsverdien hvis LeMondes aksjer i dag omsettes for kr 51?

  2. Hva er verdien av KO som ren obligasjon hvis vanlige obligasjoner med tilsvarende risiko gir en avkastning på 8 % før skatt?

  3. Bruk svarene fra 1 og 2 og gi et realistisk estimat på markedsverdien av en KO (det forutsettes ingen beregninger her).

  4. Hva er konverteringsverdien hvis aksjeprisen stiger til 70 kroner?

  5. Hva er ditt estimat på markedsverdien av KO gitt situasjonen beskrevet i 4? (Fortsatt er ingen beregninger nødvendig.)

  6. Hva må aksjeprisen minst være før det er mulig for LeMonde å fremtvinge konvertering?

  7. Endrede inflasjonsforventninger fører til at avkastningen på ordinære obligasjoner med tilsvarende risiko og løpetid faller til 4 %. Hvordan vil dette påvirke verdien av LeMondes KO?


Se løsningsforslag: