Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.6.2

Bravur ASA har 1 mill. aksjer utestående til kurs 50 kroner pr. aksje. Selskapets gjeld har tilsvarende verdi. I det kommende året anslår analytikerne at overskudd før renter og skatt blir 15 mill. kroner, og at selskapet vil betale 3 mill. i renter. Selskapet er ikke i skatteposisjon.

  1. Beregn forventet overskudd pr. aksje.

    Styret vurderer å øke gjelden med 50 % og redusere egenkapitalen tilsvarende. Både lånerenten og aksjekursen forventes å bli uendret av denne refinansieringen.

  2. Hva er forventet overskudd pr. aksje med endret finansiering?

  3. Vil du anbefale Bravur å skifte til den foreslåtte gjeldsgraden?


Se løsningsforslag: