Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Tidspunkt
  0 1 2 3 4 5
  a: Bokført verdi av investeringen 10 8 6 4 2 0
  b: Gjeldskapasitet (60 %) 6 4,8 3,6 2,4 1,2 0
  c: Avdrag 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
  d: Renter (7 %) 0,42 0,33 0,25 0,17 0,08
 2. Verdi av investeringen:

  N.9.4.jpg

  Årlig renteskattegevinst er 28 % av de årlige rentebetalingene fra spørsmål 1. Nåverdien av disse beregnes ved hjelp av lånerenten:

  N.9.4b.jpg

  JNV er derfor 6,3 mill. kroner.

 3. De to metodene gir ikke samme svar. Det gjør de bare i det spesialtilfellet der investeringsprosjektets levetid er uendelig og JNV-metoden baserer lånekapasitet på nåverdi av investeringens gjenværende kontantstrøm.