Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Beregningene følger samme mønster som i løsningen av oppgave 2.8. Resultatene er sammenfattet i tabellen under, hvor vektene i porteføljene (1)–(5) er (S for Sebra og A for Arbes):

  Portefølje Vekter
  (1) wS = 1,00 wA = 0,00
  (2) wS = 0,75 wA = 0,25
  (3) wS = 0,50 wA = 0,50
  (4) wS = 0,25 wA = 0,75
  (5) wS = 0,00 wA = 1,00

  Std(rp) ved ulike korrelasjonskoeffisienter er vist i de tre kolonnene til høyre:

  Portefølje E(rp) Korr = –0,5 Korr = 0 Korr = 0,5
  (1) 0,15 0,2000 0,2000 0,2000
  (2) 0,20 0,1323 0,1803 0,2179
  (3) 0,25 0,1732 0,2236 0,2646
  (4) 0,30 0,2784 0,3041 0,3279
  (5) 0,35 0,4000 0,4000 0,4000

  Legg merke til at vi her bruker desimaltall, mens oppgave 2.8 oppgir tallene i prosent. Dette gjør vi bare for å minne deg om at i praksis uttrykkes både forventning og standardavvik på begge måter. Du må derfor bli vant til å skifte fra den ene skrivemåten til den andre uten å bli forvirret.

 2. Grafer i loesningsforslag kapittel 2B.jpg
  FIGUR N.2.2