Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 14

Etter å ha jobbet med dette kapitlet skal du kunne:

  1. forklare hvorfor det er et positivt forhold mellom kapitalkostnad og systematisk risiko, men ikke nødvendigvis mellom kapitalkostnad og total risiko.
  2. begrunne hvorfor eierne av en familiebedrift bør være skeptiske til et avkastningskrav fra kapitalverdimodellen.
  3. forklare hvorfor en investor kan være villig til å betale mer for et selskap desto mer diversifisert investoren er.
  4. redegjøre for hvorfor risikoaversjon ikke impliserer at risikominimering er beste strategi.
  5. forklare hvorfor informasjonseffisiens beskytter uinformerte investorer.
  6. begrunne at verdipotensialet er større i investeringsprosjekter enn i finansieringsprosjekter.