Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.2.1

Om seks ulike porteføljer har du følgende opplysninger, hvor alle tall er i prosent:

Portefølje
A B C D E F
Forventet avkastning 8 10 14 18 21 21
Standardavvik 0 4 9 9 14 12
  1. Lag en figur som viser hver porteføljes forventede avkastning og standardavvik.

  2. Hvilke porteføljer er aktuelle for en risikoavers investor?

  3. Hvilken portefølje vil en risikoavers investor velge?


Se løsningsforslag: