Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. X er risikofritt fordi det gir samme avkastning i begge tilstander.

 2. Forventet avkastning fra (1.4):

  X = 0,3 · 3 + 0,7 · 3, dvs. 3 %

  Y = 0,3 · 5 + 0,7 · 12, dvs. 9,9 %

  Z = 0,3 · 9 + 0,7 · 11, dvs. 10,4 %

 3. En slik portefølje P har vekt lik 1/3 for hvert av de tre prosjektene. Innsatt i (1.5) sammen med svarene fra spm. 2 gir dette:

  E(P) = 1/3 · 3 + 1/3 · 9,9 + 1/3 · 10,4, dvs. 7,8 %

 4. Forventet verdi for X, Y og Z blir nå hhv. 3 %, 8,5 % og 10 %. Dette gir forventet porteføljeavkastning på 7,2 %.