Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.8.3

Agrip ASA forventer OFRS på 30 mill. kroner i all overskuelig fremtid. Selskapet har så langt vært helt egenkapitalfinansiert, og egenkapitalkostnaden er 10 %. Selskapet låner nå 50 mill. til 8 % og bruker pengene til å kjøpe tilbake egne aksjer. Besvar spørsmålene ut fra de forutsetninger Miller og Modigliani gjorde for en situasjon uten investorskatt, men med selskapssskatt (40 % i dette tilfellet).

  1. Hvor mye er selskapet verd før refinansieringen?

  2. Hva er årlig rentebetaling etter skatt med ny kapitalstruktur?

  3. Hva er selskapet verd etter refinansieringen?


Se løsningsforslag: