Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.2.4

  1. Hva er sammenhengen mellom diversifiseringsgevinst og aksjeavkastningenes samvariasjon?

  2. Hva er sammenhengen mellom antall aksjer og diversifiseringsgevinst? Har dette forholdet noen betydning for småinvestorer?


Se løsningsforslag: