Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave 4

Du forvalter en portefølje på vegne av et pensjonsfond. Investeringsstrategien du er pålagt av styret, er såkalt indeksering. Det innebærer at porteføljen skal følge en valgt indeks så godt som mulig. Indeksen du styrer investeringene etter, er OBX-indeksen.

Over de neste seks månedene venter du et fallende marked. Du setter din stolthet i å levere så godt resultat du bare kan. Din prestasjonsbaserte bonus blir dessuten beregnet om seks måneder. Av begge grunner ønsker du å sikre porteføljen mot verditap større enn 3 %. Porteføljens markedsverdi i dag er 250 mill. kroner. OBX-indeksens verdi i dag er 500, og alle opsjonskontrakter på OBX skrives på 100 ganger indeksen.

Gjør rede for en enkel sikringsstrategi som beskytter både porteføljens verdi og bonusen.


Se løsningsforslag: