Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 3

Etter å ha jobbet med dette kapitlet skal du kunne:

  1. forklare begrepene effisiente og ineffisiente porteføljer og konstruere slike porteføljer ut fra data.
  2. skrive opp kapitalverdimodellen og forklare modellens økonomiske innhold.
  3. bruke kapitalverdimodellen til å beregne kostnaden for egenkapital, gjeld og totalkapital.
  4. forklare forskjellen mellom kapitalkostnaden for bedriften og kapitalkostnaden for et enkeltstående prosjekt i bedriften.
  5. beskrive kapitalverdimodellens sterke og svake sider.
  6. forklare hva slags type risiko følsomhetsanalyse og beslutningstre tar hensyn til.