Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Ligningen for kapitalmarkedslinjen er:

  N.3.5_a.jpg

  Tallene innsatt gir:

  E(rp) = 0,03 + 0,25·Std(rp)

 2. Se uttrykk (3.4). Ligningen for kapitalmarkedslinjen er en likevektsbetingelse utelukkende for effisiente porteføljer. Derfor kan vi slutte at av porteføljene A og B er det bare A som er effisient, dvs. at all usystematisk risiko er diversifisert bort. Portefølje B, som ikke ligger på kapitalmarkedslinjen, er ikke maksimalt diversifisert.

  A3-4.jpg
  FIGUR N.3.3