Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

Et marked kan være effisient selv om ikke hele informasjonsmengden er offentlig tilgjengelig. Når slik privat informasjon offentliggjøres, er det derfor ikke unormalt om markedet reagerer kraftig med positive eller negative kursendringer. Det er trolig dette som har skjedd med Prosperitus. Kunngjøringen om salg av eiendeler kom overraskende, og salgsprisen var trolig en annen enn det markedet trodde eiendelene var verd. Så lenge aksjekursen tilpasser seg det nye informasjonssettet raskt og forventningsrett, er en kraftig kursreaksjon ikke inkonsistent med effisiens.