Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Antall retter utstedt = antall gamle aksjer (n) = 500 000.
  m (antall nye aksjer) = 20 mill./40
  = 500 000
  N (antall retter pr. ny aksje) = n/m
  = 500 000/500 000
  = 1
 2. Tn = (50 – 40)/(1 + 1)
  = kr 5
 3. Px = P0Tn
  = 50 – 5
  = kr 45
 4. Formue før emisjonen = 100 · kr 50
  = kr 5 000

  Formue etter emisjonen:

  1. Selge tegningsrettene:
   Aksjeverdi = 100 aksjer à kr 45 kr 4 500
   Salg av 100 tegningsretter à kr 5 500
   Sum kr 5 000
  2. Bruke tegningsrettene selv:
   Aksjeverdi 100 gamle aksjer à kr 45 kr 4 500
   Aksjeverdi 100 nye aksjer à kr 45 4 500
   Kjøp av 100 nye aksjer à kr 40 –4 000
   Sum kr 5 000