Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 10

Etter å ha jobbet med dette kapitlet skal du kunne:

  1. estimere kapitalkostnaden for egenkapital og for gjeld.
  2. fastsette risikofri rente og markedets risikopremie.
  3. estimere beta for et selskap med utgangspunkt i beta for sammenlignbare selskaper.
  4. beregne totalkapitalkostnaden for et selskap.
  5. beregne fri kontantstrøm fra historiske regnskapstall.
  6. predikere fremtidig fri kontantstrøm for et selskap.
  7. verdsette et selskap basert på fri kontantstrøm.
  8. verdsette et selskap med multiplikatorer.