Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.12.6

  1. Forklar hvordan eierne kan påvirke verdien av selskapets egenkapital ved å velge en bestemt risikoprofil på investeringene.

  2. Forklar på hvilken måte eierne har en kjøpsopsjon når selskapet utsteder obligasjonslån med tilbakekallingsrett.


Se løsningsforslag: