Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

  1. For en investering i sjømatbransjen vil kapitalkostnaden reflektere risikoen i sjømat. Kapitalkostnaden må derfor beregnes med utgangspunkt i investeringsbeta for sjømat. Denne er 0,8. Kapitalkostnaden blir derfor:

    kU = rf + βU (E(rm) – rf) = 2,5 % + 0,8 ⋅ 5 % = 6,5 %

  2. Du har ikke nok informasjon. Du vil også trenge investeringsbeta for programvarebransjen.