Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

Bruker KVM for gjeld fra (3.7) som kapitalkostnadsmodell og finner at kapitalkostnaden for A, kA, er:

kA = 3 % + 0,4 · 5 %
= 5 %

Evigvarende kontantstrøm tilsier dermed at nåverdien er:

N.3.1_2.jpg

Tilsvarende for B:

kB = 3 % + 0,2 · 5 %
= 4 %

N.3.1_4.jpg

Her bør du kjøpe begge obligasjonene, siden både A og B er mer verd enn dagens markedspris.