Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.3.8

Følgende effisiente (ikke-sløsende) sett er beregnet:

Portefølje Forventet avkastning (%) Standardavvik (%)
A 9,5 10,0
B 9,0 7,5
C 8,0 4,5
D 5,5 2,5
E 3,0 2,0
  1. Hva blir det reviderte effisiente settet hvis du kan låne og spare risikofritt til 2 % ? Hva blir det reviderte effisiente settet hvis lånerenten er 4 % og sparerenten er 2 %? Illustrer med figur(er).

  2. På hvilken måte vil et perfekt kapitalmarked gjøre investering i verdipapirer til en to-trinnsprosess?

  3. Forklar hva som menes med systematisk og usystematisk risiko.


Se løsningsforslag: