Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 9

Etter å ha jobbet med dette kapitlet skal du kunne:

  1. redegjøre for begrepet gjeldskapasitet og i hvilke situasjoner dette begrepet er relevant i en prosjektanalyse.
  2. forklare begrepet målsatt gjeldsgrad og hvordan det brukes i verdsettelsen av enkeltprosjekter.
  3. skrive opp uttrykket for justert nåverdi og forklare hva hver komponent uttrykker.
  4. beregne verdien av et gjeldfritt selskap basert på data fra et selskap med gjeld.
  5. forklare hvorfor det trengs en gjeldsgradsteori for å beregne kapitalkostnad for et selskap uten gjeld ved hjelp av data fra selskaper som har gjeld.
  6. beregne verdien av et selskap med egenkapitalmetoden og totalkapitalmetoden og forklare i hvilke situasjoner de gir samme resultat.