Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

  1. Siden selskapet ikke har gjeld, er totalkapitalkostnaden lik egenkapitalkostnaden, dvs. 7 %.

  2. Den nye egenkapitalkostnaden følger fra M&M-2 i (7.5):

    kE = kU + (kUkG) · GE
    = 0,07 + (0,07 – 0,04) · 1
    = 0,10 (10 %)