Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.6.3

Seacom ASA er for tiden gjeldfritt og har en markedsverdi på 8 mrd. kroner fordelt på 1 mill. aksjer. Ledelsen har nå lagt fram et forslag om å refinansiere selskapet. Planen er å utstede et obligasjonslån på 6 mrd. kroner til markedsrenten på 10 %. Pengene skal brukes til å kjøpe tilbake selskapets aksjer. Selskapet er ikke i skatteposisjon. Kommende års overskudd før renter (OFR) avhenger av konjunkturene, og følgende estimater er gjort (tall i mill. kroner):

Nedgangstid Stabilt Oppgangstid
OFR 600 1 400 2 200

Anta at alle tre utfall er like sannsynlige.

  1. Beregn forventning, standardavvik og variasjonskoeffisient pr. aksje for overskudd pr. aksje (OPA) med dagens finansiering.

  2. Gjør tilsvarende beregning med den foreslåtte finansieringen.

  3. Hvilken generell sammenheng illustrerer resultatene fra spm. 1 og 2?


Se løsningsforslag: