Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

  1. Aksjonærene har en kjøpsopsjon på hele selskapet med gjeldens verdi som innløsningskurs. Kjøpsopsjonens verdi øker når variansen til de underliggende eiendelene øker. Ved å velge prosjekter med svært høy risiko (som øker totalrisikoen for selskapets eiendeler), kan derfor aksjonærene øke sin formue. Aksjonærene får på denne måten muligheten for å oppnå en spesielt høy kontantstrøm på prosjektet, men har fortsatt begrenset det maksimale tap til sin innskutte kapital. Er kreditorene oppmerksomme, vil vi imidlertid vente at de erkjenner aksjonærenes insentiv til å velge høyrisikoprosjekter. De vil derfor beskytte seg mot dette i låneavtalen f.eks. ved å forlange en høyere rente eller forhåndsgodkjenning av store investeringsprosjekter.

  2. Aksjonærene har en kjøpsopsjon overfor selskapets kreditorer fordi eierne (gjennom selskapets ledelse) kan kjøpe obligasjonene tilbake med innløsningskurs lik tilbakekallingskursen.