Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

  1. Risikoen og dermed kapitalkostnaden i eiernes kontantstrøm har steget. Forventet kontantstrøm har ikke steget. Eksisterende eieres formue har derfor sunket.

  2. Eiere som tegner i senere emisjoner betaler for risiko og forventet avkastning i fremtidig kontantstrøm fra tegningstidspunktet. Deres formue påvirkes derfor ikke av risikoendringen.

  3. Er gjelden risikofri også etter risikosjokket, påvirkes ikke verdien av gjelden. Medfører risikosjokket at gjelden blir mer risikabel, synker verdien av gjelden. Eksisterende kreditorer vil derfor lide et formuestap.