Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.10.6

Du har samlet inn multiplikatorer for fem selskaper i samme bransje som Kvasir ASA. Første del av tabellen nedenfor viser EV/EBITDA og P/E multiplikatorer basert på selskapsverdi (EV) og egenkapitalverdi (P) ved slutten av 2016. Siste del av tabellen viser tilsvarende EBITDA og E i mill. kr. for Kvasir ASA.

EBITDA og E fra 2016
Selskap EV/EBITDA P/E
Selskap 1 5,5 12,0
Selskap 2 5,0 11,5
Selskap 3 5,6 11,7
Selskap 4 6,1 12,8
Selskap 5 5,1 10,5
2016
EBITDA E
Kvasir A/S 2 340 650
  1. Regn ut medianverdien av de to multiplikatorene.

  2. Regn ut selskapsverdi og egenkapitalverdi for Kvasir A/S basert på medianverdi for hver multiplikator.


Se løsningsforslag: