Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.3.14

En BI-student som også er juletreselger på Youngstorget, står overfor usikkerhet både i pris og kvantum: Prisen han kan forlange, avhenger av hva de fleste andre selgerne på torget bestemmer seg for å ta. Han bestemmer seg for å ta samme pris som nærmeste konkurrent. Studenten har også erfart at selv med en gitt pris er omsatt kvantum usikkert. Dette skyldes bl.a. at folk kan kjøpe juletrær mange andre steder enn på Youngstorget. Likevel mener han at det er en viss sammenheng mellom de to størrelsene. Basert på tidligere suksess og fiasko anslås følgende for den forestående sesong:

 • Blir prisen (P) 100, er det 40 % sjanse for et kvantum (K) på 500 og 60 % sjanse for K = 800.

 • Blir prisen 130, er det 80 % sjanse for K = 500 og 20 % sjanse for K = 800.

 • Pris på 100 eller 130 anses like sannsynlige.

 1. Beregn sannsynlighetsfordelingen for alternative kombinasjoner av pris og kvantum.

  Studenten leser sitt finanspensum mellom juletrærne. Han vil derfor simulere salgsinntekten ved å trekke 20 lodd fra sin strikkelue. Loddene nummereres fortløpende fra 1 til 20.

 2. Bestem forholdet mellom pris, kvantum og loddnumre.

  Mellom to juletresalg trekker studenten 15 lapper med numrene 11, 20, 3, 7, 14, 19, 1, 3, 8, 17, 9, 8, 5, 10, 5.

 3. Hva er simulert hyppighet for salgsinntekt på minst kr 80 000? Hva er tilsvarende sannsynlighet i inngangsfordelingen?

 4. Hva slags risikotype kommer ut av denne analysen?


Se løsningsforslag: