Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.11.2

Ledelsen i AS Remi fra oppgave 11.N.1 vurderer å tilbakekjøpe aksjer for 2 mill. kroner i stedet for å betale dividende.

  1. Finnes det skattehensyn som taler for tilbakekjøp?

  2. Er det andre grunner for å velge tilbakekjøp i dette tilfellet?


Se løsningsforslag: