Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 8

Etter å ha jobbet med dette kapitlet skal du kunne:

  1. forklare forskjellen mellom ettleddsskatt og toleddsskatt og fortelle hvilket alternativ Norge benytter.
  2. definere et nøytralt skattesystem ved toleddsskatt.
  3. redegjøre for hva som skaper Miller-likevekt (rente-likevekt) i et gjeldsfavoriserende skattesystem.
  4. forklare hvorfor verdien av selskapet stiger og totalkapitalkostnaden synker med gjeldsgraden under ettleddsskatt.
  5. redegjøre for fire gjeldsgradsbestemmende faktorer som ikke har med skatt å gjøre.