Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.2.5

  1. På grunnlag av opplysningene i oppgave 2.6 i læreboken skal du beregne forventet avkastning og standardavvik for de fem porteføljene når korrelasjonskoeffisienten er hhv. –½, 0 og ½.

  2. Vis resultatene fra spørsmål 1 i en figur.


Se løsningsforslag: