Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

Et viktig hensyn i valg av finansering i dette tilfellet er å finne et alternativ som ikke krever at det gis mye detaljinformasjon om det nye prosjektet til mange markedsdeltakere. Dette hensynet taler mot å bruke offentlig emisjon, mens det taler for å bruke banklån. Ved banklån må selskapet riktignok gi detaljert informasjon om prosjektet, men bare til én mottaker og dessuten til en mottaker med forholdsvis lav risiko for å lekke til konkurrenter. Faren for lekkasje er større ved rettet aksjeemisjon enn ved banklån, spesielt hvis noen av de nye eierne også er potensielle konkurrenter.