Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

  • Det er urimelig å anta at nominelt rentenivå er tilnærmet upåvirket av inflasjonen. I tabellen varierer risikofri realrente mellom (ca.) + 3 % og – 1 %.

  • Scenariene 1–2 er atypiske for Norge. Normalt ligger nominell rente over inflasjonen, dvs. risikofri realrente er positiv.

  • Som regel vil høy norsk inflasjon (i forhold til amerikansk) gi høyere valutakurs (dyrere dollar) enn lav norsk inflasjon. Her er det omvendt.

 1. Scenario Inflasjon, % Nominell risikofri rente, % Dollarkurs
  1 6 10 7,50
  2 5 8 7,10
  3 3 5 6,50
  4 1 3 6,50

  Her har vi definert scenarier ut fra de argumentene som ble brukt ved besvarelsen av oppgave 1.

 2. Ja. Scenariene er definert ut fra makrovariable som er med og bestemmer risikoen i markedsporteføljen. Jo sterkere kopling mellom scenariene og markedsporteføljen, og jo mer prosjektets kontantstrøm samvarierer med scenariene, desto større del av prosjektrisikoen er systematisk.