Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.7.1

Komposto ASA har så langt vært gjeldfritt. Selskapet har dessuten betalt dividende på 9 mill. årlig, som tilsvarer hele overskuddet. Egenkapitalkostnaden er 9 %, risikofri rente er 5 %, og forventet risikopremie er 6 %. Komposto opptar nå gjeld for 50 mill. til markedsrenten på 5 %. Lånebeløpet brukes til å tilbakekjøpe aksjer. Ny gjeldsgrad regnet til markedsverdi er 1. Anta at M&M-forutsetningene holder, og se bort fra skatt.

  1. Hvordan påvirkes selskapets egenkapitalkostnad av refinansieringen?

  2. Hva vil skje med verdien av selskapet?


Se løsningsforslag: